Absolwencka Rada Biznesu

Absolwencka Rada Biznesu przy Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego to interdyscyplinarne forum wymiany myśli i kontaktów między Wydziałem a środowiskami biznesu, mediów, kultury i samorządu lokalnego oraz regionalnego.

Do współpracy w tej formule zaproszeni zostali absolwenci WSMiP UŁ prowadzący własne firmy lub zajmujący kluczowe stanowiska menadżerskie, posiadający szerokie kompetencje decyzyjne.
 

Członkowie:


Katarzyna Bieńkiewicz – Competita PR & CSR Strategies

Marcin Frenkel - Maxbud

Katarzyna Gadomska - Acora Events

Leszek Jażdżewski – Fundacja Industrial

Anna Łoś-Bartosiewicz – Tomplast

Maciej Mikołajczyk – Mikomax

Błażej Moder – Nowe Centrum Łodzi

Marcin Nowacki – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Katarzyna Pisarska - Europejska Akademia Dyplomacji

Michał Ryszkiewicz – Kamikaze

Barbara Woźniak - Stowarzyszenie Absolwentów WSMiP UŁ