O nas

Naszą misją jest kształcenie młodych ludzi w taki sposób, aby mogli w swoim dorosłym życiu zawodowym doskonale odnajdywać się na konkurencyjnym międzynarodowym rynku pracy. Kształcimy ludzi przedsiębiorczych, twórczych i umiejących w elastyczny sposób reagować na nowe wyzwania stwarzane przez globalny rynek pracy.

 

Strategia Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych polega na tworzeniu nowoczesnych programów nauczania kształtujących u studentów umiejętność elastycznego dostosowywania się do wymagań rynku pracy. Naszym celem jest przekazywanie studentom nowoczesnej wiedzy oraz umiejętności, pozwalających na znajdowanie atrakcyjnej pracy w różnych sektorach, a w szczególności w biznesie, w instytucjach samorządowych (Urzędy Miast oraz Urzędy Marszałkowskie), w instytucjach rządowych (ministerstwa, przedstawicielstwa dyplomatyczne i instytucje międzynarodowe) oraz w mediach (nowoczesne dziennikarstwo międzynarodowe — multimedialne).

 

Nasza strategia edukacyjna jest nastawiona na kształcenie ludzi inteligentnych i otwartych, mających umiejętności dostosowania się do różnych warunków otoczenia międzynarodowego. To strategia kształcenia specjalistów od komunikacji marketingowej, zarządzania marketingowego, public relations, marketingu politycznego, negocjacji, promocji, dyplomacji oraz szeroko rozumianych form dziennikarstwa międzynarodowego i relacji z mediami, a także menedżerów i liderów projektów europejskich. Przyjęty przez nas model kształcenia interdyscyplinarnego jest atrakcyjny dla wszystkich młodych ludzi poszukujących dla siebie pasjonującej i otwartej na nowe możliwości ścieżki kariery