Realizacje

Naszą ostatnią realizacją było przygotowanie katalogu inicjatyw dotyczących współpracy środowiska nauki i biznesu w Łodzi. Zlecenie od Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej realizowane było na rzecz projektu „IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy“

Na całość usługi złożyły się następujące elementy:

1) wypracowanie narzędzia ewaluacji inicjatyw; 

2) Identyfikacja inicjatyw w ramach łódzkich uczelni, samorządu lokalnego, instytucji otoczenia biznesu.

3) ocena i weryfikacja inicjatyw pod kątem ich trwałości i efektywności. Dokonanie kategoryzacji ze względu na: obszar współpracy, branże oraz  specjalizację (dział firmy). Opisanie wybranych inicjatyw według wystandaryzowanego układu treści.

4) budowa narzędzia informatycznego pozwalającego na dostęp do stworzonego katalogu przez Internet

 

Z efektu prac mogą Państwo skorzystać odwiedzając platformę „Edukacja dla Biznesu" prezentującą szerokie spektrum ofert współpracy, jakie łódzkie uczelnie wyższe kierują do przedsiębiorstw.